Co je KRAV MAGA?

Systém KRAV MAGA, z hebrejštiny volně překládáno jako „boj zblízka“, je v současné době považován za nejefektivnější sebeobranný a taktický systém na světě, což mj. dokazuje přehled jednotek a armád, které tento systém převzaly. Jedná se například o ozbrojené složky státu Izrael a dále třeba americké federální agentury FBI, CIA, DEA a policejní SWAT týmy v několika státech USA, ve Švédsku, Dánsku. Tento systém užívá také francouzská GIGN a belgická armáda a mnoho dalších…

Systém Krav Maga je systém s jedinečným logickým přístupem, snadný na učení a zapamatování, stavěný na přirozených a intuitivních reakcích a snadno použitelný ve stresových situacích. Důležitou částí KM je také ojedinělý proces výuky, propracovaná metodologie a široká škála způsobů tréninků.

Hlavním cílem systému je naučit kohokoliv, nehledě na věk, pohlaví, fyzické schopnosti a zkušenosti, jak se ubránit proti všemožným druhům útoků. Toho je dosahováno především trénováním efektivních technik, agresivity, bojového ducha, povědomí o okolí, vyjednávání a vyhýbání se konfliktním situacím.

Zakladatel systému KRAV MAGA?

Imrich („Imi“) Sde-Or*, zakladatel systému Krav Maga, se narodil v roce 1910 v Budapešti, která byla v té době jedním z center Rakouska-Uherska. Vyrostl v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, v rodině kde sport, právo a středoevropské vzdělání měly své nezastupitelné místo. Samuel Lichtenfeld, Imiho otec, byl bezesporu neobyčejnou osobností. Ve svých 13 letech se přidal k cirkusu a dalších 20 let věnoval zápasení, vzpírání a dalším sportům a cvičením.

V roce 1940 se díky svým aktivitám stal trnem v oku místním úřadům inklinujícím k antisemitismu a stávajícími okolnostmi byl donucen opustit domov, rodinu a přátele a nalodit se na poslední loď s emigranty, které se podařilo uniknout ze spárů nacistů. Tato loď byla ve skutečnosti starým říčním člunem, jménem Pentcho, který byl přestavěn tak, aby uvezl stovky uprchlíků ze střední Evropy do tehdejšího mandátního území Palestina (později stát Izrael).

V roce 1944 Imi začal v Palestině trénovat bojovníky v oblastech, kterým dobře rozuměl: fyzická kondice, plavání, zápas, používání nože a také obrana proti útokům s nožem. Během této doby začal trénovat několik elitních jednotek Hagany (podzemní židovská vojenská organizace, později základ izraelské armády, v překladu Obrana) aPalmachu (elitní úderné síly Hagana). V roce 1948, když byl založen stát Izrael a vznikla IDF, se stal Imi hlavním instruktorem fyzické přípravy a Krav Magy ve školách IDF. Této práci zůstal věrný přes 20 let, během kterých vyvinul a zdokonalil své unikátní metody sebeobrany a boje zblízka. Imi trénoval osobně jen ty nejlepší.

Poté co odešel z aktivní služby, začal s adaptací a upravováním systému Krav Maga pro potřeby civilistů. Metody byly přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly všem – mužům i ženám, chlapcům i dívkám, každému kdo by mohl potřebovat zachránit svůj život nebo překonat útok s minimální újmou, bez ohledu na pozadí útoku – kriminální, národnostní a další. Pro další rozšíření svých metod založil Imi dvě hlavní tréninková centra – první v Tel Avivu a druhé v Netanyi.

I v posledních letech svého života osobně pokračoval v dohledu na tréninky všech, kteří dosahovali vysokých hodnocení v Krav Maze a stále trávil hodně času s instruktory v Izraeli i zahraničí. Sledoval vývoj a úspěchy svých studentů, motivoval je svou osobností a díky svým celoživotním zkušenostem a unikátní osobnosti jim byl vždy schopen poradit. Imi, učitel, bojovník a skvělá lidská osobnost nás opustil ráno 9. ledna 1998 v nemocnici se současným prezidentem KMG Eyalem Yanilovem po svém boku.

Imi člověk a učitel

Přes působivé úspěchy naplňující celý Imiho život byl Imi spíše opakem svalovce. Byl citlivý, humánní a také dobrý posluchač. Nepomáhal studentům pouze jako skvělý učitel při tréninku, ale také jako spirituální mentor. Jeho žáci vyhledávali jeho rady ze všech oblastí, o profesních stejně tak jako o osobních záležitostech.

S velkým psychologickým porozuměním lidské duše, které se nedá získat na žádné univerzitě – s jeho rozsáhlými životními zkušenostmi, hluboko zakořeněným humanismem a osobitým smyslem pro humor byl Imi vždy schopen dát dobrou radu. Pro všechny kdo ho znali, ať už to bylo na profesionální či osobní úrovni, nebo jako u většiny z nás, neoddělitelně kombinací obojího, byl vzorem perfektního evropského gentlemana.

Svým žákům vštěpoval 5 základních principů: respekt ke každému člověku, vyhýbání se nepatřičnému či neospraveditelnému použití síly, skromnost, mírumilovné chování, striktní dodržování fair play mezi jeho žáky. Někdy to vypadalo, že jeho profesionální aktivity v oblastech fyzické přípravy mu sloužily jako vhodný prostředek pro to, co viděl jako svoje pravé povolání: přispění k výchově mládeže.

Hlavní instruktor KRAV MAGA Global (KMG)

Motto Eyala Yanilova - “Naším posláním je ochraňovat životy, našim cílem je být nejlepší”

Eyal Yanilov (narozen v roce 1959) studoval systém Krav Maga od roku 1973 pod osobním dohledem jeho zakladatele Imiho Sde-Ora (Lichtenfelda), následně působil jako jeho nebližší asistent a od začátku 80. let působí jako jeho následovník. Je jediný, kdo obdržel nejvyšší stupeň, jaký kdy Imi dal (Master level 3/Expert level 8) a vlastní unikátní „Founder´s Diploma of Excellence – Diplom dokonalosti od zakladatele“.

Eyal Yanilov začal svůj Krav Maga trénink s instruktorem Elim Avikzarem (jedním z tehdejších nejlepších Imiho žáků) a krátce nato se začal učit přímo od zakladatele. Zprvu Eyal vyučoval na tréninkovém středisku, které Imi svěřil Elimu Avikzarovi a při mnoha příležitostech pomáhal a zastupoval samotného Imiho při lekcích a přípravách studentů na testování na expertní úrovně. Později, když ho Imi jmenoval vedoucím Krav Maga Professional Commitee, měl Eyal na starost další vývoj systému a také seznamování seniorských instruktorů s jednotlivými změnami systému.

Od doby prvního kurzu pro instruktory sebeobrany pro americké občany, v roce 1981, Eyal Yanilov připravil velký počet Krav Maga instruktorů v mnoha zemích kolem světa, pod záštitou izraelského ministerstva školství a Mezinárodní Krav Maga Federace. Eyal společně se svými nejlepšími studenty, kteří působí jako vedoucí či hlavní instruktoři ve svých zemích, jsou hlavní silou v rozšiřování systému Krav Maga po celém světě. Nyní působí jako předseda a hlavní instruktor KMG a vedoucí mezinárodní školy KM. V této funkci se stará o vývoj, definování a šíření systému.

Eyal je absolventem školy pro trenéry a instruktory na Wingate institutu pro sport a fyzickou přípravu a graduovaným inženýrem v oboru elektrického inženýrství. Strávil roky trénováním příslušníků elitních jednotek a členů antiteroristických komand během svého působení na výše zmiňované univerzitě pro fyzickou přípravu instruktorů.

Od začátku 80. let Eyal školil rozdílné skupiny na různých seminářích a kurzech – např. běžné civilisty přicházející naučit se sebeobranu, vojenské jednotky, policejní oddíly, speciální jednotky, SWAT týmy, a další bezpečnostní skupiny v Izraeli, Evropě, Jižní Americe a USA. V této souvislosti se specializuje na zlepšování bojových a celkových dovednosti členů těchto jednotek.

Eyalův hlavní cíl je v současnosti vzdělávání budoucích Krav Maga instruktorů na celém světě a vždy rád pomáhá jakékoliv iniciativě v tomto směru.

Tel: +420 606 144 778    Facebook    Email: kmgznojmo-kids@email.cz   Tréninky:   ul. Rumunská, Znojmo