Tréninky KRAV MAGA

Probíhající tréninky

 • Děti 5-9 let pondělí 15:10 - 16:10
 • Děti 5-9 let pondělí 16:´10 - 17:10
 • Děti 5-9 let úterý 15:10 - 16:10
 • Děti 5-9 let úterý 16:10 - 17:10
 • Děti 10-15 let čtvrtek 15:10 - 16:10
 • Děti 10-15 let čtvrtek 16:10 - 17:10

Změny a aktuální informace o tréninku naleznete na Facebooku

Kurzy pro děti

Krav Junior - sebeobrana pro děti. Krav Junior je určený pro všechny - dívky i chlapce. Je přizpůsoben potřebám dětí a juniorů, aby byl zábavný a zároveň přínosný jak pro malé děti, tak pro dospívající.

Program tréninků je hravý, zaměřený na rozvoj fyzické zdatnosti i schopnosti řešit rizikové situace.

Co tréninky dětem přinesou?

 • Přípravu na krizové situace, zejména na jejich včasné rozpoznání a prevenci.
 • Dovednost řešit problémy se svými vrstevníky (např. problém šikany), ale i vážnější typy ohrožení ze strany dospělých.
 • Zvýšení fyzické zdatnosti, ohebnosti, akci a zábavu.
 • Zvednutí sebevědomí v návaznosti na viditelné úspěchy a pokroky během každého tréninku.
 • Zvládání emoce, zlepšení koncentrace, komunikačních dovedností a v neposlední řadě trénink v sebekázni.

Tréninky probíhají v bezpečném prostředí a zábavnou, hravou formou se učí, jak se ochránit v nejrůznějších situacích. U nejmladších dětí je náplní řada her, které pomáhají s koordinací, rozvíjí motoriku, celkovou pohyblivost a zvyšují fyzickou zdatnost.

S vzrůstajícím věkem se hraje méně her a více se soustředí na sebeobranné techniky.

Počet míst:max 20 dětí ve skupině

Věk dětí:kurzy 5-9 let a 10-17 let

Cena kurzu: 500 Kč / měsíc

Rozsah kurzu: 1h týdně

Tělocvična: ul. Rumunská, policejní sportovní klub

S sebou:přezůvky (které nedělají šmouhy), oblečení na cvičení, pití

V současné době se škola nezabývá výukou této sekce a ani v nejbližší době jeho výuku neplánujeme!

Kurzy pro ženy

Krav Maga je především o zvyšování povědomí, síle a sebeobrany pro ženy v naší komunitě. To je důvod, proč nabízíme výkonné a relevantní třídy sebeobrany pro ženy. Naše kurzy pro ženy mají zaměření se na prevenci znásilnění, techniky a taktiky, jak budovat vnitřní a vnější sílu. Naučit se rozpoznat známky nebezpečí. Připravujeme naše studentky, jak snadno čelit nebezpečí ve všech možných neočekávaných situacích.

Co Vám tréninky přinesou?

 • Přípravu na krizové situace, zejména na jejich včasné rozpoznání a prevenci.
 • Zvýšení fyzické zdatnosti, ohebnosti, akci a zábavu.
 • Zvednutí sebevědomí v návaznosti na viditelné úspěchy a pokroky během každého tréninku.
 • Zvládání emocí, zlepšení koncentrace, komunikačních dovedností a v neposlední řadě trénink v sebekázni.
 • Efektivná techniky obrany při napadení jedním či více útočníky.
 • Cvičení na posílení psychické odolnosti a zkrácení reakční doby při útoku.
 • Techniky obrany při vlečení, škrcení, bití atd.

Z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky vyplívá, že dochází k nárůstu trestné činnosti související s násilím na ženách, sexuálně motivovaným deliktům a dále k fyzickému napadání a loupežným přepadení žen.

Při napadení je velmi důležité okamžitě reagovat a dostat se do bezpečí.

V současné době se škola nezabývá výukou této sekce a ani v nejbližší době jeho výuku neplánujeme!

Kurzy pro civil

Oproti ostatním formám KM se civilní verze zaměřuje především na případy neozbrojené obrany proti několika útočníkům včetně případů, kdy jsou útočníci ozbrojeni noži, pistolemi či dalšími zbraněmi. Neméně důležitými tématy, kterým civilní verze KM věnuje pozornost, jsou: jak se zachovat ve stresových situacích, jak správně využít řízenou agresivitu a umět improvizovat ve vypjatých situacích.

Co Vám tréninky přinesou?

 • Přípravu na krizové situace, zejména na jejich včasné rozpoznání a prevenci.
 • Zvýšení fyzické zdatnosti, ohebnosti, akci a zábavu.
 • Zvednutí sebevědomí v návaznosti na viditelné úspěchy a pokroky během každého tréninku.
 • Zvládání emocí, zlepšení koncentrace, komunikačních dovedností.
 • Trénink sebekázně a ovládání vlastní síly.
 • Efektivná techniky obrany při napadení jedním či více útočníky.
 • Cvičení na posílení psychické odolnosti a zkrácení reakční doby při útoku.
 • Techniky obrany při vlečení, škrcení, bití atd.

Při cvičení je ideální měnit partnera / partnerku aby jste si vyzkoušeli útočníky s různou výškou a silou. Ženám doporučujeme necvičit pouze mezi sebou.

Platba kurzovného - převodem:

 • Fio banka č.ú.: 2800922555/2010
 • Variabilní symbol ve tvaru: rok + měsíc (např. za leden 201601)
 • Do poznámky: jméno cvičícího ( nikoliv rodiče )
 • platbu provádějte do 5. kalendářního dne v měsíci

Platba kurzovného - na místě:

Platbu lze provést před pravidelným tréninkem do 5. kalendářního dne v měsíci

Tel: +420 606 144 778    Facebook    Email: kmgznojmo-kids@email.cz   Tréninky:   ul. Rumunská, Znojmo