Instruktor Sebeobrana Krav Maga Znojmo

instruktorka Naděžda Svobodová

Naděžda Svobodová

  • KM Stupeň - Graduate 1
  • Certifikace - Civil, Kids
  • Telefon - +420 606 144 778
  • Email - kmgznojmo-kids@email.cz
  • IČ - 04685237
  • Hlavní instruktor Sebeobrana Krav Maga Znojmo
  • certifikace instruktora sebeobrany 2. třídy (certifikace MŠMT)

Sebeobrannému systému Krav Maga se věnuje přibližně 3 roky. V květnu roku 2015 absolvovala kurz Krav junior a udělala si certifikaci na Krav Maga Kids a Teenagers. V červenci a v srpnu téhož roku (2015) absolvovala další z kurzů GIC ( General Instructors Course) a získala certifikaci Krav Maga Self Defense.

V září ještě téhož roku absolvovala vzdělávací program Instruktor sebeobrany II.třídy a získala osvědčení odborné způsobilosti Instruktora sebeobrany II. třídy (MŠMT). Do budoucna plánuje rozšířit si certifikaci na další sekce KM.

V současné době se věnuje výuce KJ - Krav Junior a Teenagers.

Tel: +420 606 144 778    Facebook    Email: kmgznojmo-kids@email.cz   Tréninky:   ul. Rumunská, Znojmo